WIesław Wachowski
O mnie Dokumentacja twórczości Kontakt

 „Wysoka Brama, op-art, gotyk, Mumel, wieś”

Dokumentacja filmowa działań plastycznych w Olsztynie
oraz w Klebarku Wielkim,
/ wyróżnienie honorowe /.
„Lądownik,plazma”- obiekt
„Nokturn szymonowski”- malarstwo
www.youtube.com/us/WWWachowski