WIesław Wachowski
O mnie Dokumentacja twórczości Kontakt

  Klebark Wielki

 Warto zobaczyć zadziwienie dzieci
na wiejskiej drodze.
Być na wiejskiej drodze warto.

www.youtube.com/watch

 foto. Włodek Kołpiński