WIesław Wachowski
O mnie Dokumentacja twórczości Kontakt

Obserwowałem w lutym i marcu znikanie białej linii na Mummelu, aż po nadejście wiosny i aneksję Krymu.