WIesław Wachowski
O mnie Dokumentacja twórczości Kontakt
 Klebark Wielki, lipiec 2009.

 Warto zobaczyć zadziwienie dzieci
na wiejskiej drodze.
Być na wiejskiej drodze
warto.

film Marty Chyła i Maćka Janickiego.