WIesław Wachowski
O mnie Dokumentacja twórczości Kontakt

Rynek Starego Miasta, Olsztyn.

World Trade Center.

Rok w rok
wsłuchani w apele z gór Afganu,
śledzimy plany w ciekłokrystalicznym szkle.
A ja powtarzam lot czarnego skrzydła
w drewnianą wieżę,
płoszę gołębie Starego Miasta.
Słyszę okrzyki spa
l.

foto. Włodek Kołpiński